Συνεργάτες

1. Ον/μο: Άντρια Αναστασίου__________________            Name: Andria Anastasiou

Κλινική &συμβουλευτική ψυχολόγος                         Clinical & Counseling Psychologist

Τηλ.επικ.: 00357 – 97866130                                               tel.: 00357 – 97866130

Διεύθυνση: Λόφου 18, Ύψωνας Υψούπολη                      Address: Lofou 18, Ipsonas Ipsoupoli

τ.κ.: 4194                                                                                 z.c: 4194

Χώρα: Κύπρος                                                                       Country: Cyprus

Πόλη: Λευκωσία                                                                    City: Nicosia

Email: andri.anastasiou@yahoo.gr

 

2. Ον/μο: Δανάη-Σοφία Πύλιου  _________________        Name: Danae-Sophia Piliou

Καθηγήτρια Φιλολογίας                                                 Literature Professor

Τηλ.επικ.: 6980372299                                                       tel.: 6980372299

Διεύθυνση: Σατοβριάνδου 57                                           Address: Satovriandou 57

τ.κ.: 12462                                                                             z.c: 12462

Χώρα:Ελλάδα                                                                       Country: Greece

Πόλη: Αθήνα, Δάσος Χαϊδαρίου                                        City: Athens, Dasos Xaidariou

Email: danaepiliou@hotmail.gr

 

3. Βαρσαμοπούλου Αναστασία                                       Varsamopoulou Anastasia

Ψυχολόγος MSc,  Θεραπεύτρια  Gestalt,                     Psychologist MSc,  Gestalt

Εικαστική Θεραπεύτρια                                                   Therapist, Art Therapist

Τηλ. επικοινωνίας: 2310342332 & 6977465126              tel.: 2310342332 & 6977465126

Διεύθυνση: Τραπεζούντος 3                                               Address: Trapezoudos 3

τ.κ.: 55236                                                                               z.c.: 55236

Χώρα:Ελλάδα                                                                          Country: Greece

Πόλη: Θεσσαλονίκη, Πανόραμα                                         City: Thessaloniki, Panorama

Email: anasvasi@otenet.gr