Συνεργάτες

1. Ον/μο: Άντρια Αναστασίου__________________ Name: Andria Anastasiou

Κλινική &συμβουλευτική ψυχολόγος                         Clinical & Counseling Psychologist

Τηλ.επικ.: 00357 – 97866130                                            tel.: 00357 – 97866130

Διεύθυνση: Λόφου 18, Ύψωνας Υψούπολη                        Address: Lofou 18, Ipsonas Ipsoupoli

τ.κ.: 4194                                                                        z.c: 4194

Χώρα: Κύπρος                                                                 Country: Cyprus

Πόλη: Λευκωσία                                                              City: Nicosia

Email: andri.anastasiou@yahoo.gr


2. Ον/μο: Δανάη-Σοφία Πύλιου  _________________Name: Danae-Sophia Piliou

Καθηγήτρια Φιλολογίας                                                Literature Professor

Τηλ.επικ.: 6980372299                                                      tel.: 6980372299

Διεύθυνση: Σατοβριάνδου 57                                             Address: Satovriandou 57

τ.κ.: 12462                                                                       z.c: 12462

Χώρα:Ελλάδα                                                                   Country: Greece

Πόλη: Αθήνα, Δάσος Χαϊδαρίου                                          City: Athens, Dasos Xaidariou

Email: danaepiliou@hotmail.gr