Σύνδρομο IRLEN

Το σύνδρομο ΙΡΛΕΝ είναι ένα αντιληπτικό πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει τις ικανότητες του ανθρώπου, τη μάθηση, την απόδοση για άτομα με δυσκολία στην ανάγνωση. Οφείλεται στην ανικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργαστεί ορισμένες ακτινοβολίες του φυσικού φωτός με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος του ατόμου που πάσχει να φορτίζει παραπάνω εγκεφαλικά κέντρα από έναν φυσιολογικό.


Συμπτώματα Συνδρόμου Ιrlen

Ευαισθησία στο φως
Αναγνωστικές Δυσκολίες
Πονοκέφαλοι και φυσικά συμπτώματα
Φτωχή αντίληψη βάθους


Περισσότερα